Alt Text!

Hoe wordt een simulatie met variabel tarief berekend?

Sinds januari 2023 moeten alle Belgische leveranciers dezelfde berekeningsmethode gebruiken voor hun tariefsimulaties.


Alt Text!

Met een vast tarief

(Schatting van jouw jaarlijks verbruik)

X

Waargenomen energieprijs + transport- en distributiekosten, belastingen, kosten voor groene stroom en WKK, etc.)

÷

12 (of door 4 in het geval van driemaandelijkse facturatie)

=

(Drie)maandelijks voorschotbedrag

Met een variabel tarief

(Schatting van jouw jaarlijks verbruik)

X

Verwachte energieprijs + transport- en distributiekosten, belastingen, kosten voor groene stroom en WKK, etc.)

÷

12 (of door 4 in het geval van driemaandelijkse facturatie)

=

(Drie)maandelijks voorschotbedrag

Alt Text!

Nieuwigheden.

Sinds 1 januari 2023 gebruiken alle leveranciers een nieuwe berekeningsmethode om simulaties met een variabel tarief uit te voeren. Deze standaardisering werd aanbevolen door de CREG (Commissie voor elektriciteits- en gasregulering). De aanbevolen methode bestaat erin te verwijzen naar de verwachte energieprijzen (forecast prijzen) voor de komende 12 maanden en gebeurt op basis van de beschikbare noteringen op de energiebeurzen voor toekomstige leveringen.

De VREG, CWaPE, BRUGEL en de CREG passen deze methode al toe sinds november 2022.

Wat verandert er bij Mega voor de berekening van een variabele simulatie en voor jouw eerste factuur ?

Vroeger

Voor jouw tariefsimulatie baseerden wij ons op de laatst bekende waarde van de index die gekoppeld is aan jouw tarief. Deze berekening werd gemaakt door Mega.

Jouw voorschotbedrag werd eerst berekend op basis van de meest recente schatting van jouw verbruik die werd doorgegeven door jouw netbeheerder, de energieprijs van Mega (exclusief eventuele kortingen) en de meest recente kosten voor groene stroom, transport- en distributiekosten en belastingen. Voor de periode waarin jouw tarief niet gekend was, werd een schatting van de energieprijzen gebruikt op basis van de laatste tendens op de energiemarkt voor de komende 12 maanden.


De twee waarden waren dus verschillend.

Bijgevolg kon het bedrag dat tijdens de simulatie werd aangekondigd, verschillen van het bedrag dat daadwerkelijk werd toegepast bij de facturatie.

Alt Text!

Sinds 1/01/2023

Om jouw tariefsimulatie uit te voeren, zullen we ons baseren op de « forecast » prijs (de verwachte toekomstige prijs), volgens de berekeningsmethode van de regulatoren.

Jouw voorschotbedrag zal bij de berekening nog steeds bepaald worden op basis van de meest recente schatting van jouw verbruik die werd doorgegeven door jouw netbeheerder, de energieprijs van Mega (exclusief eventuele kortingen) en de meest recente kosten voor groene stroom, transport- en distributiekosten en belastingen. In het geval van een variabel tarief geldt het volgende: voor de periode waarin jouw tarief nog niet gekend is, worden jouw voorschotbedragen gebaseerd op een schatting van de energieprijzen volgens de laatste tendensen op de energiemarkt.

Aangezien de berekening van het voorschot geruime tijd na de tariefsimulatie kan plaatsvinden, kan er alsnog een verschil zijn tussen het bedrag van de simulatie en het daadwerkelijke bedrag.

Waarom vindt deze standaardisatie plaats?

Tot nu gaven de simulaties op de vergelijkingswebsites een overzicht van de totale jaarlijkse kosten die een klant zou kunnen verwachten, op basis van de verwachte toekomstige prijzen voor elk product. Het belangrijkste doel van de vergelijkers is natuurlijk dat de consument de verschillende aanbiedingen kan vergelijken en het aanbod kan kiezen dat het beste bij hem of haar past.

De leveranciers gebruikten daarentegen niet noodzakelijk dezelfde berekeningsmethode voor hun simulaties waardoor de vergelijking een vertekend beeld kon geven. De waarden die gebruikt werden voor de simulaties waren namelijk niet dezelfde.

Gezien de huidige grote prijsschommelingen op de gas- en elektriciteitsmarkt konden deze prijssimulaties aanzienlijk variëren van maand tot maand.

Bovendien zijn de bedragen die worden vermeld op de vergelijkingswebsites niet altijd dezelfde als die dat uiteindelijk door de leverancier worden gefactureerd.

Dankzij deze nieuwe methode voor de berekening van de voorschotten en door te verwijzen naar de door de VREG berekende prijzen, kan er een zo objectief en betrouwbaar mogelijke lijst worden opgesteld van het aanbod van de verschillende energieleveranciers, in het belang van de consument.

Voortaan zullen consumenten, wanneer ze gebruik maken van vergelijkingswebsites, dus ook effectief prijzen kunnen vergelijken die berekend zijn op basis van identieke gegevens.