Hulp > >

Ik ontving geen basispakket energie voor november en december 2022. Wat kon ik hieraan doen?

De toekenning van het basispakket energie gebeurt in principe automatisch. Had je recht op het basispakket energie en heb je het niet ontvangen in fase 1 (tussen de maand december 2022 en 18 januari 2023)? Dan kwamje in de tweede fase van de toekenning terecht. Indien jij je in deze situatie bevond, had je de tijd >vanaf 23 januari 2023 tot en met 30 april 2023 om een aanvraag in te dienen bij de FOD Economie.

Dat kan via het online formulier van de FOD Economie. Vul je jouw aanvraag liever op papier in? Stuur dit formulier dan volledig ingevuld terug:

Als uit jouw aanvraag bleek dat je inderdaad recht had op het basispakket energie en we daar een bevestiging voor ontvingen van de FOD Economie, dan had je de premie binnen één maand na de bevestiging door de FOD Economie en na verrekening met eventuele openstaande bedragen, ofwel via jouw voorschot- of afrekeningsfactuur of via overschrijving ontvangen op voorwaarde dat Mega in het bezit was van jouw correcte bankgegevens.

Als dat niet het geval is, vragen we om ons die vóór 15 augustus 2023 te bezorgen via jouw myMega klantenzone in het onderdeel Contactgegevens > Voorkeuren van betaling. Beschikken we na die uiterste datum niet over de correcte bankgegevens? Dan vervalt het recht op het basispakket.