Hulp >

Energiemarkt

>

Samenstelling van de energieprijs

Uit welke onderdelen bestaan energietarieven in België?

Je energierekening bestaat uit twee elementen: de tarieven die jouw energieleverancier bepaalt en de kosten van de netbeheerder en de overheid.

De tarieven van jouw energieleverancier:

  • De energieprijs: dit is de prijs die je betaalt voor jouw energie per kWh. Afhankelijk van welk type meter je hebt, geniet je van een enkelvoudig, tweevoudig (dag en nacht) of exclusief nachttarief.
  • De vaste vergoeding is een abonnementskost die door jouw leverancier wordt gefactureerd voor de dienstverlening, het beheer en adminstratie van je dosier, de reservatie van jouw energie, etc.
  • Bijdrage groene stroom en warmtekrachtkoppeling: deze kost wordt verrekend om te kunnen voldoen aan bepaalde richtlijnen voor de aanoop van groenestroom- en warmtekrachtkoppeling-certificaten. Deze bijedrage is alleen van toepassing op elektriciteitscontracten.
Kosten bepaald door de netbeheerder en de overheid:
  • Nettarieven: dit zijn kosten voor de distrbutie en transport van je energie via het net.
  • Meterhuur: de meter(s) in jouw woning zijn eigendom van de netbeheerder. Je betaalt een huurprijs om ze te gebruiken.
  • Taksen en heffingen: dit zijn belastingen die door de overheid worden geheven. Het prosumententarief behoort ook tot deze categorie.

De nettarieven, taksen en heffingen zijn bij alle leveranciers hetzelfde omdat de netbeheerder en overheden deze kosten bepalen. Mega maakt dus één globale energiefactuur en stort de desbetreffende kosten door naar de juiste instellingen.

Andere vragen in "Samenstelling van de energieprijs"