Hulp >

Energiemarkt

>

Sociaal tarief

Ik heb recht op sociaal tarief. Passen jullie dit automatisch toe?

Ja, de toepassing van het sociaal tarief verloopt automatisch. Op het einde van de maanden januari, april, juli en oktober, laat de FOD ons weten welke nieuwe klanten recht hebben op het sociaal tarief. Dat gaat altijd over klanten waarvan het contract in de 3 voorgaande maanden van start ging. Om deze reden is het dus mogelijk dat we je factuur niet meteen aanpassen.
We geven even een voorbeeld: Het contract van meneer X startte op 1 maart 2020. De FOD laat ons dan op het einde van de maand juli 2020 weten welke klanten recht hebben op het sociaal tarief. Pas vanaf dit moment zullen we de voorschotfactuur van meneer X aanpassen.

Wijzigde je factuur niet na deze periode? Dan hebben we mogelijk je attest niet ontvangen. Maar geen zorgen, je mag in dat geval een bewijs dat je recht hebt op het sociaal tarief doorsturen via ons contactformulier.

Waar kan je het attest verkrijgen? Afhankelijk van de situatie:

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie generaal Personen
met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower Kruidtuinlaan 50 1000 Brussel
Tel.: 0800 987 99
Fax: 02 509 81 85
Online: https://forms.handicap.fgov.be/nl

- Het OCMW van je regio

- De Federale Pensioendienst Zuidertoren - Europaesplanade 1 1060 Brussel
Tel.: 1765 of 02/529 30 01
Fax: 02/529 39 21
E-mail: info@rvponp.fgov.be