Hulp >

Energiecrisis 2022-2023

>

Federaal basispakket energie 2022 & 2023

Wat was de toekenningsprocedure van het basispakket voor november en december 2022?

De manier waarop je de premie voor november en december hebt ontvangen was afhankelijk van jouw persoonlijke situatie:

  • Ontving je in december 2022 een voorschotfactuur? Dan werd het basispakket voor de maanden november en december daarop verrekend. Indien jouw voorschotfactuur minder bedroeg dan de korting van het basispakket, werd het resterende bedrag, na verrekening met eventuele openstaande bedragen, rechtstreeks overgeschreven op jouw bankrekening, op voorwaarde dat Mega in het bezit was van jouw correcte bankgegevens.
  • Ontving je in december 2022 geen afrekenings- of voorschotfactuur (omdat je bijvoorbeeld een jaarlijks, drie- of zesmaandelijks voorschot betaalt)? Het kan ook zijn omdat je meterstanden maandelijks worden uitgelezen of omdat je een budgetmeter hebt. In al deze gevallen ontving je het basispakket voor de maanden november en december, na verrekening met eventuele openstaande bedragen, tussen 19/12/2022 en 23/12/2022 via overschrijving, op voorwaarde dat Mega in het bezit was van jouw correcte bankgegevens.
Wat als Mega (een deel van) het basispakket moet overschrijven?
In dat geval schreven we het bedrag over op het rekeningnummer dat gelinkt is aan jouw contract. Indien Mega niet in het bezit was van jouw correcte bankgegevens had je tot 15 maart 2023 de tijd om die te bezorgen via jouw myMega klantenzone.
Hadden we na die uiterste datum niet over de correcte bankgegevens? Dan verviel het recht op het basispakket.