Het ecogas, neutraal voor het klimaat


Draag bij aan een duurzame toekomst en kies Ecogas!

Het Ecogas, een duurzaam goedkoper gas én neutraal voor het klimaat

Uniek in de energiesector! Mega biedt haar klanten Ecogas aan: een klimaatneutraal gas! Door voor duurzaam goedkoper gas van Mega te kiezen, maakt u besparingen en tegelijkertijd neutraliseert u uw invloed op het klimaat!

Het gas van Mega kan « Ecogas » worden genoemd, omdat het CO2-neutraal is door een erkende compensatieregeling, opgesteld in partnerschap met de Belgische organisatie CO2logic.

Wat is aardgascompensatie?

Koolstofdioxide (CO2) is de belangrijkste oorzaak klimaatverandering. De door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot komt voornamelijk van de verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld steenkool, petroleum, aardgas, maar ook door ontbossing. Methaan (veehouderij van herkauwers, rijstakkers, gaswinning en vuilnisbelten), distikstofoxide (meststof en sommige chemische processen) en halogeenkoolwaterstof zijn de andere bronnen van het bijkomend broeikaseffect dat klimaatveranderingen veroorzaakt.
Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar ongeveer 20 000 kWh aardgas voor zijn verwarming en gezondheidsnoden. De verbranding van dit aardgas stoot circa 4 ton CO2 (koolstofdioxide) uit. Deze CO2-uitstoot wil Mega compenseren door het Ecogas!

1000kWH  = 200 kg CO2

1000kWH gas verbruikt
=
200 kg uitgestoten CO2gecompenseerd

CO2 certified

Hoe werkt het?

Om uw gas klimatisch neutraal te maken, verleent Mega een financiële steun aan projecten die zich voor de vermindering van CO2 inzetten en gecertificeerd zijn door de organisatie Gold Standard en/of UNFCC (Verenigde Naties). Deze zelfstandige instellingen controleren elk project en getuigen de verminderde hoeveelheden van CO2 met " CO2" certificaten. Naar aanleiding van de jaarlijkse meterstanden van uw gasmeter, kennen wij de exacte hoeveelheid van CO2 die moet worden gecompenseerd, dankzij bovenvermelde formule. Mega koopt vervolgens de noodzakelijke aantal certificaten om uw invloed op het klimaat geheel te neutraliseren. Elk jaar geven wij de cijfers van deze compensatieregeling uit voor alle klanten die voor Ecogas hebben gekozen.

Door Mega gesteunde projecten

Mega compenseert de CO2 -uitstoot door projecten te steunen, die door de Verenigde Naties en/of door de label Gold Standard gecertificeerd zijn.

onu logo gold satndard logo

95% van de bevolking van Uganda is afhankelijk van hout en kool om dagelijkse gerechten klaar te maken, waardoor de ontbossing een groot probleem wordt.
Dit project zet zich in voor de instandhouding van bomen, de vermindering van de ontbossing en een betere levenskwaliteit voor de lokale bevolking, door de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in hun huishouden te verminderen.
Het project biedt toegang tot houtkachels met verbeterde technologiën in het gehele land door kleine bedrijven op te richten met plaatselijke fabrikanten, die de ontwikkeling van duurzame distributiekanalen steunen en de prijs van kachels voor eindgebruikers subsidiëren. Elke kachel draagt tot maximaal 40 % van de vermindering van het verbruik van kool en hout bij, in vergelijking met andere kookmethodes. Dit is een besparing van 75 US$ per familie.
Elke houtkachel draagt bij tot een vermindering van de CO2 -uitstoot van 1.4 ton per jaar. Dit is gelijk aan een reis voor één persoon van Brussel tot Washington D.C. Houtkachels verminderen de uitstoot van schadelijke stoffen, die bij afrikaanse vrouwen en kinderen ziektes van de luchtwegen, bijvoorbeeld longontsteking, veroorzaken. UNICEF schat dat elk jaar 2 miljoen kinderen sterven aan de gevolgen van een longontsteking. Deze ziekte is de belangrijkste oorzaak voor het overleden van kinderen en de vermindering van de luchtverontreiniging is een essentiële preventieve maatregel. Dit project voor de vermindering van CO2 zou zonder de financiële steun van de CO2 -compensatie niet kunnen existeren. Het project en de verminderingen van CO2 worden onafhankelijk geregistreerd en bevestigd onder de internationaal erkende label Gold Standard (http://www.cdmgoldstandard.org).

Waarom compenseren?

Compenseren speelt een driedubbele rol die hand in hand gaat met de hoogdringende vermindering van de CO2-uitstoot op internationaal vlak. Ten eerste is compensatie een geweldig hulpmiddel om mensen over hun persoonlijke bijdrage tot klimaatverandering te leren. Dankzij compensatie zijn particulieren en bedrijven zich bewust van hun CO2-uitstoot en meer bereid om iets te doen aan hun uitstoot. Ten tweede is compensatie een hulpmiddel om de emissiekosten te internaliseren, omdat het een prijs geeft aan vervuiling. Indien iemand rekening houdt met de prijs voor compensatie van een vliegreis op korte afstand, is het aannemelijk dat de keuze van een properder alternatief (bv. trein) economisch aantrekkelijker wordt. Ten slotte, en misschien wel het belangrijkst, compenseren leidt tot reducties die anders niet zouden hebben plaatsgevonden(source www.co2logic.com).